Služby Servis počítačov a výpočtovej techniky

Servis počítačov a výpočtovej techniky pre firmy

Naším cieľom je postarať sa o bezproblémový chod vašej počítačovej siete a všetkých komponentov súvisiacich s prácou na počítači. Sústreďte sa na vašu hlavnú podnikateľskú činnosť a starosti s počítačmi nechajte na nás. Dnešná moderná doba uprednostňuje efektnejšiu a finančne výhodnejšiu formu starostlivosti o počítače prostredníctvom externej firmy než zamestnaním vlastného informačného technika. Podmienky spolupráce prispôsobíme vašim požiadavkám.

Servis pre firmy vykonávame buď na základe podpísanej zmluvy alebo v prípade potreby aj bez zmluvnej viazanosti. Sme schopný zabezpečiť potrebné úkony a súčinnosť pri riešení bežných ale aj nečakaných udalostiach. Zabezpečujeme komplexný servis pre všetkú techniku, a nepretržitú podporu.

Servis počítačov a výpočtovej techniky pre domácnosti a individuálnych klientov

Ideálnym riešením v prípade poruchy počítača je riešenie problému priamo u zákazníka, s možnosťou priamej opravy na mieste alebo vyzdvihnutím do servisu. Pre našich individuálnych zákazníkov vieme zabezpečiť kompletný servis cez hardvér aj softvér, dodávku nových komponentov či upgrade existujúcich zariadení.

Poskytujeme:

- Základný servis počítača, diagnostika poruchy, oprava a starostlivosť o počítač
- Operačný systém Windows - XP, Vista, Windows 7, 8 a 10 - optimalizácia, oprava, nová inštalácia
- Bezpečnosť Vášho počítača - odvírenie počítača, zabezpečenie antivírusovej ochrany, ochrana pred Spyware
- Optimalizácia počítača, zvýšenie jeho výkonu, modernizácia komponentov
- Vyčistenie mechanických častí počítača od znečistenia, prachu
- Internet - nastavenie pripojenia, konfigurácia modemu a routeru, zabezpečenie pripojenia
- Nastavenie e-mailových účtov - import do mailových klientov, záloha, kontrola funkčnosti
- Nastavenia domácej siete, návrh a realizácia, konfigurácia + Wifi siete pre mobilné zariadenia a notebooky, tablety
- Ponuka rôznych druhov softvérových aplikácii pre Vašu činnosť

Servis počítačov a výpočtovej techniky pre školy a školské zariadenia

Moderná škola, či už základná alebo stredná potrebuje počítačové učebne a rôzne audiovizuálne pomôcky pre zabezpečenie základného ale aj vyššieho vzdelania a počítačovej gramotnosti žiakov na školách. Kvalitne a hlavne efektívne vybavená učebňa je ideálnym miestom pre školenie a učenie žiakov, ich oboznámenie sa so svetom počítačov ale aj internetom.

Výhodnou hodinovou sadzbou a efektívnym prístupom k správe počítačov a ostatných komponentov vám vieme ponúknuť bezkonkurenčne výhodné podmienky a veľmi dobrý pomer cena - výkon.

Poskytujeme:

- Nutnú pravidelnú kontrolu a profilaktickú údržbu techniky - vedie k výraznému zníženiu poruchovosti a zabraňuje vzniku prestojov
- Komunikáciu s projektmi ministerstva školstva pre zvýhodnené podmienky a prístup k dotovaným programom
- Podpora a pomoc pri výbere programov pre učebné osnovy
- Nonstop podporu po internete alebo telefóne - školenia, inštruktáž
- Servisný zásah v priebehu 24 hod, dostupnosť 24 hod. denne a 7 dní v týždni
- Sledovanie stavu počítačov a prevencia proti zlyhaniu systémov
- Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami
- Úspora nákladov na správu IT technológií
- Zvýhodnená hodinová sadzba
- Doporučenia pre ďalší rozvoj IT
- Ďalšie výhody pri ostatných poskytovaných službách našej firmy


Servis počítačov a výpočtovej techniky pre štátne inštitúcie

Poskytujeme servis a podporu pre štátne inštitúcie, miestne úrady, samosprávy a všetky úrovne štátnych zariadení. Zabezpečujeme ich bezporuchový chod, pravideľnú údržbu, servis a zabezpečujeme dopĺňanie spotrebného materiálu.

Antivírusový program ESET

Antivírusové produkty od spoločnosti ESET sú unikátnym virtuálnym štítom, ktorý drží všetky internetové hrozby a útoky v bezpečnej vzdialenosti od vašich dát.

Počítačové siete

Návrh, inštalácia a správa malých a stredných počítačových sietí; sieťové prvky

Vzdialený prístup

Podpora a riešenie problémov na diaľku prostredníctvom aplikácie na vzdialený prístup. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Práca s dátami

Záloha, kopírovanie a záchrana dát

Internetové pripojenie

Nastavenie a konfigurácia internetového pripojenia, konfigurácia zariadení - router, modem, inštalácia kabeláže a konektorov

Poradenstvo

Koplexné poradenstvo v oblasti informačných technológií, školenia, dokumentácie

Základom každej spoločnosti alebo zariadenia s väčším množstvom počítačov, ale aj bežných domácností je fungujúca sieť.

 • Zabezpečujeme:
 • Základné zosieťovanie a nastavenia sieťových zariadení
 • Viacportové switche, menežment
 • Internetové pripojenia, routery
 • Prípojné miesta v stene, v stoloch, v zemi
 • Zdieľanie sieťových tlačiarní, úložisk, servrov
 • Bezdrôtové internetové pripojenia, access pointy
 • Zabezpečenie, presmerovanie a otvorenie portov

Koplexne zabezpečíme potrebné sieťové zariadenia, kabeláž, vykonáme potrebné nastavenia a konfiguráciu.

Siete
Siete

Ponúkame a odporúčame našim klientom najlepší antivírusový program v súčasnosti a to za veľmi výhodných cenových podmienok.

 • Základné výhody:
 • Zaručená bezpečnosť pri práci s počítačom, notebookom, tabletom či smartfónom
 • Riešenia ESET sú známe svojou nízkou záťažou na systém
 • Za posledných 11 rokov obstáli produkty ESET vo všetkých testoch VB100, a držia aj aktuálny svetový rekord v počte ocenení z týchto testov
 • Užívajte si bezkonkurenčnú zákaznícku podporu - úplne zadarmo
 • Prehľadné pracovné prostredie bez potreby akéhokoľvek zásahu
 • Zvýhodnené licencie
 • Ochrana mailových účtov

Antivírusové programy od spoločnosti ESET dodávame už viac než 10 rokov pre všetkých klientov, či už domácnosti alebo firmy a môžeme garantovať 100%-nú spokojnosť a bezpečnosť s týmto produktom.